Eucharistie

 

 

 

Van de zeven sacramenten die Christus heeft ingesteld, is het sacrament van de eucharistie het meest essentiële. Het werd door Christus ingesteld bij het laatste avondmaal, toen Hij brood nam, God dankte, het brood brak, uitdeelde en tegen de apostelen zei: "Dit is Mijn Lichaam: doet dit tot Mijn gedachtenis".


Eucharistie betekent dankzegging. De eucharistie moet beschouwd worden als dankzegging aan en lofprijzing van de Vader; als gedachtenis van het offer van Christus en van zijn lichaam, de kerk; als tegenwoordigheid van Christus door de macht van zijn woord en van zijn Geest.


De eucharistie is de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijk leven. De heilige communie van Christus lichaam en bloed verenigt degene die de heilige communie ontvangt nauwer met Christus en bevrijdt ons van dagelijkse zonden. De Heer zegt inderdaad: "Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem" (Joh. 6,56).


Tot het sacrament van de eucharistie worden toegelaten zij die gedoopt zijn en delen in het geloof en de gemeenschap van de katholieke kerk. Van hen wordt verwacht dat ze in de juiste gesteltenis verkeren en het sacrament met eerbied ontvangen.


Leerlingen van de Sint Sebastianusschool in Ilpendam die hun eerste heilige communie willen doen, worden op school voorbereid en ontvangen hun eerste heilige communie samen met hun klas- en schoolgenootjes.