Welkom

 

 

 

De R.K. parochie Heilige Sebastianus in Ilpendam is een levendige parochie waar iedere zondag eucharistie- en woord- en communievieringen plaatsvinden. In het vieringenrooster kunt u lezen wanneer deze plaatsvinden. De St. Sebastianusparochie kent een mooie geschiedenis en is stevig verankerd in de plaatselijke gemeenschap en heeft veel vrijwilligers die hun bijdrage leveren. In ons maandelijks parochieblad `t Schakeltje kunt u kennis nemen van het reilen en zeilen binnen onze parochie.

Voor huwelijken, doopvieringen, uitvaarten, wakes en het toedienen van de ziekenzalving kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Maar natuurlijk ook als u een vraag, opmerking of suggestie heeft of voor het opgeven van intenties.