Jeugd & jongeren

 

 

 

Tijdens de zondagse vieringen is er kinderkerk voor de kinderen tot ongeveer 12 jaar. In ’t Anker krijgen zij op een voor hun begrijpelijke manier uitleg over het geloof.


Vier keer per jaar zijn speciale gezinsvieringen in de kerk: op Palmpasen, tegen het einde van het schooljaar, in de herfst en op Kerstavond.


Sacramenten:
1e Heilige Communie wordt voorbereid en gevierd in de Sebastianuskerk
Vormsel wordt voorbereid en gezamenlijk gevierd met Monnickendam en Edam


De jeugd wordt 6 x per jaar uitgenodigd aan de hand van het kerkelijk jaar. Alle kinderen van de basis school kunnen aan de activiteiten deelnemen.


Alle activiteiten vallen onder de werkgroep "Jeugd en Kerk", contactpersonen voor de verschillende activiteiten zijn:

Kinderkerk: Anja Walter
Misdienaars: Menna Bergenhenegouwen