Ziekenzalving

 

 

 

Het sacrament van de ziekenzalving heeft als doel een bijzondere genade te verlenen aan de christen die te kampen heeft met de moeilijkheden die verbonden zijn met een ernstige ziekte of met ouderdom. Wanneer de gelovige ten gevolge van ziekte of ouderdom in levensgevaar begint te verkeren, is dit zeker het moment dat hij de heilige ziekenzalving ontvangt.

Alleen de priesters kunnen het sacrament van de ziekenzalving toedienen; hiervoor gebruikt hij olie die gezegend werd door de bisschop of, indien nodig, door de priester zelf die het sacrament toedient.

De bijzondere genade van het sacrament van de ziekenzalving heeft als vruchten:
 -  de vereniging van de zieke met het lijden van Christus, tot zijn eigen      welzijn en dat van heel de kerk;
 -  troost, vrede en bemoediging om op christelijke wijze het lijden van      de ziekte of de ouderdom te verdragen;
 -  de vergeving van de zonden, indien de zieke die niet door het      boetesacrament heeft kunnen verkrijgen;
 -  het herstel van de gezondheid, indien dit aan het geestelijk heil ten      goede komt;
 -  de voorbereiding op de overgang naar het eeuwig leven.

Voor toediening van de ziekenzalving kunt u contact opnemen met mevrouw P. Walta.