Sacramenten

 

 

 

De sacramenten zijn door Christus ingesteld. Het zijn er zeven: het doopsel, het vormsel, de eucharistie, de boete, de ziekenzalving, de priesterwijding en het huwelijk. De zeven sacramenten raken alle fasen en belangrijke momenten in het leven van de christen: zij brengen het geloofsleven van de christen tot ontstaan en groei, verlenen genezing en zending.

 

De sacramenten van de christelijke initiatie zijn het doopsel, het vormsel en de eucharistie. De sacramenten van genezing zijn het sacrament van boete en verzoening en de ziekenzalving. De sacramenten die ten dienste staan van de geloofsgemeenschap zijn het wijdingssacrament en het sacrament van het huwelijk.