Het huwelijk

 

 

 

In alle opzichten lijkt het christelijk huwelijk op het huwelijk in het algemeen. Toch zijn er wezenlijke verschillen. Want het christelijk huwelijk is een sacrament. En als sacrament is zij als het ware een verheffing van het huwelijk in het algemeen: zij verheft het huwelijk tot een werkelijkheid waarin Gods liefde zichtbaar wordt.

Het huwelijksverbond, waardoor man en vrouw met elkaar een innige gemeenschap van leven en liefde vormen, werd door de Schepper gesticht en van eigen wetten voorzien. Het is van nature gericht op het welzijn van de echtgenoten en op het voortbrengen en opvoeden van kinderen. Het is door Christus onze Heer tussen gedoopten tot de waardigheid van sacrament verheven.

Voor nadere inlichtingen over trouwen in de Sebastianuskerk of om een aanvraag in te dienen kunt u zich wenden tot mevrouw P. Walta.