Het Vormsel

 

 

 

Het vormsel is een vervolmaking van de doopgenade. Het is het sacrament dat de gedoopten hechter met de kerk verbindt, en zij ontvangen daarbij een bijzondere kracht van de heilige Geest. Zij die het vormsel (hebben) ontvangen zijn strenger gehouden om als waarachtige getuigen van Christus door hun werk en hun woord het geloof te verspreiden en te verdedigen.


De wezenlijke ritus van het vormsel is de zalving met het heilig chrisma van het voorhoofd van de gedoopte, samen met de handoplegging door de bedienaar en de woorden: Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.


Het vormsel drukt inderdaad een onuitwisbaar geestelijk teken in de ziel. Het duidt aan dat Jezus Christus deze christen met het zegel van zijn Geest gemerkt heeft door hem te bekleden met kracht uit den hoge om zijn getuige te zijn.


Eenieder die gedoopt is kan (en moet) het vormsel ontvangen. Indien u het vormsel wilt ontvangen, neemt u dan contact op met mevrouw P. Walta. Leerlingen van de Sint Sebastianusschool in Ilpendam die het vormsel willen ontvangen, worden op school voorbereid en ontvangen het vormsel samen met hun klas- en schoolgenootjes.