Vrijwilligerswerk

 

 

 

Onze geloofsgemeenschap bestaat dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers. De werkzaamheden die al deze vrijwilligers verrichten zijn zeer uiteenlopend van aard en omvang. Op de voorgrond en op de achtergrond, bestuurlijk en uitvoerend, structureel en incidenteel, individueel en collectief,

Als u zich ook wilt inzetten voor de parochie, in welke vorm dan ook, laat het weten aan een van de bestuursleden of een verantwoordelijke vrijwilliger.